Norske virksomheter og konsekvenser av C19

Fredag 16.oktober kom stipendiat Line Gjerstad Tjelflaat til Bibliotek for juridiske fag og holdt populærvitenskapelig foredrag med tittel Norske virksomheter og deres lederes ansvar for arbeidere i leverandørkjeden.

Covid 19 har enorme økonomiske og sosiale konsekvenser for det globale samfunnet tillegg til de direkte helsemessige konsekvenser, og det er de som er dårligst stilt i utgangspunktet som blir hardest rammet. Millioner av arbeidere i globale leverandørkjeder er blant de mest sårbare –  allerede før pandemien hadde mange lønninger under fattigdomsgrensen, farlige arbeidsforhold og helt eller delvis mangel på sikkerhetsnett ved sykdom eller tap av arbeid. Nedstengning av fabrikker og forverrede arbeidsforhold rammer dem hardt.
Har norske selskaper og deres ledelse noen rettslige forpliktelser ovenfor disse arbeiderene etter nasjonale erstatningsregler?

Se foredraget her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *